Preklady

Odborné preklady
Súdnoznalecké preklady
Expres preklady na počkanie
Preklady zvukových záznamov
Korektúry textov rodeným hovorcom a jazykovým redaktorom
Všetky európske a neeurópske jazyky

Tlmočenie

Tlmočenie na najvyššej úrovni
Tlmočenie na najvyššej úrovni mimo SR
Konzekutívne tlmočenie
Simultánne tlmočenie
Súdne tlmočenie
Tlmočnícka technika - všetky druhy a objemy

O nás

KVALITA

Spoločnosť ACTA venuje mimoriadnu pozornosť kvalite prekladu. Na dosiahnutie kvality prekladu a jej obhájenia vypracoval náš tím na základe 26-ročnej prekladateľskej praxe odborné postupy, ktoré boli prijaté na Katedre translatológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Kvalita je zabezpečená viacerými krokmi a spokojnosť klienta ukazuje plnú funkčnosť našich postupov.

KOREKTNOSŤ

Dodržiavame s klientom všetky vopred dohodnuté postupy a metódy.

SPOĽAHLIVOSŤ

Naša práca a komunikácia sú bez stresu, všetky dohodnuté termíny sú vždy presne dodržané.

MLČANLIVOSŤ

Dodržiavame absolútnu diskrétnosť obsahu prekladov a tlmočení.

CENA

Nepremrštená cenová politika. Naša cena je vždy vypracovaná individuálne. Poskytujeme kvalitu za férové ceny.

Referencie